Yazılım Notları
Bilgi Paylaştıkça Çoğalır...

Auto Increment Alanı Resetlemek

Bazı durumlarda, SQL Server veritabanı üzerinde oluşturmuş olduğumuz bir tablonun PK(Primary Key) alanının 1 den başlamasını ve ardışık bir şekilde artarak devam etmesini isteyebiliriz. Bunu bir defa yaptıktan sonra ise, çeşitli sebeplerden dolayı bu alan değeri artmaya devam eder ancak, ardışık olmayabilir... Böyle bir durumda yapılması gerekenler bu yazıda anlatılmıştır.

Bir tablonuz var diyelim. Bu tablonun birincil anahtarını (PK-Primary Key) auto increment olarak ayarladınız. Ancak, test aşaması sırasında, bu tabloya sürekli veri ekleyip çıkarmalar yaptığınızdan dolayı, birincil anahtar 1,2,4,9,13,14,15,19 gibi düzenli ancak ardışık olmayan bir sırayla değerler alıyor diyelim. Ve siz, bu kolonun alacağı değerlerin hep 1 artarak ardışık olmasını istiyorsunuz diyelim.

Tablodaki verileri koruyarak bunu yapabilmek için izleyeceğiniz yol şu şekilde olmalıdır:

  1. Tabloyu Design görünümünde açın.
  2. Birincil Anahtar(PK-Primary Key) alanını tablodan düşürüp tabloyu kaydedin.
  3. Design görünümünü kapatıp tekrar açın.
  4. Yeni bir birincil Anahtar (PK-Primary Key) alanı ekleyin. Identity Specification > IsIdentity özelliğini "Yes" olarak seçin ve kolonu "Set Primary Key" özelliğini tıklayarak bu konu yeniden birincil anahtar (PK-Primary Key) olarak set edin.

    

        Tabi, bu tablonun başka tablolarla Foreign Key(ikincil anahtar) ilişkisi varsa, öncelikle bu Constraint'in düşürülmüş olması gerekir. 

 

En Güzel Sözler Uygulaması İçin


Ana Sayfa       Arama       Valid CSS!
Önceki Makale
Sonraki Makale