Yazılım Notları
Bilgi Paylaştıkça Çoğalır...

LinQ ile Join (Birden Fazla Kolon Üzerinden)

Birden fazla kolonlarını eşleştirerek iki tablonun LinQ ile join edilmesi için güzel bir örnek...

 


 public partial class VarlikHareketViewModel
  {
    public VarlikHareketViewModel()
    {

    }
  
    public int idtVarlikHareket { get; set; }
    public int IdtVarlik { get; set; }
    public int IdtOrganizasyon { get; set; }
    public int IdtPersonel { get; set; }
    public System.DateTime Tarih { get; set; }
 
  }


var varlikHareketList = db.tblvarlikhareket.GroupBy(x => x.IdtVarlik, (key, g) => new
      {
        IdtVarlik = key,
        Tarih = g.Max(t => t.Tarih)
      }
      ).Select(s => new { s.IdtVarlik, s.Tarih }).ToList();

var model = db.tblvarlikhareket.ToList().Join(
      varlikHareketList,
      vh => new { vh.IdtVarlik, vh.Tarih },
      vhl => new { vhl.IdtVarlik, vhl.Tarih },
      (vh, vhl) => new
      VarlikHareketViewModel
      {
        idtVarlikHareket = vh.idtVarlikHareket,
        IdtOrganizasyon = vh.IdtOrganizasyon,
        IdtPersonel = vh.IdtPersonel,
        IdtVarlik = vhl.IdtVarlik,
        Tarih = vhl.Tarih,
        tblvarlik=vh.tblvarlik
      }
      ).ToList();

 
Aynı Kategorideki Diğer Makaleler

En Güzel Sözler Uygulaması İçin


Ana Sayfa       Arama       Valid CSS!
Önceki Makale