Yazılım Notları
Bilgi Paylaştıkça Çoğalır...

İyi bir iş analistinin özellikleri

İyi bir iş analistinin özellikleri nelerdir? Kritik başarı faktörleri nelerdir? Analitik düşünce, problem çözme, davranış özellikleri, İşletme Bilgisi, İletişim Yeteneği, Birlikte çalışabilirlik...

İyi bir iş analistinin özellikleri nelerdir?

1.       Analitik düşünme ve problem çözme

a.       Orijinal, kendine özgü ve yenilikçi düşünce yeteneği olmalı.

b.      Gerektiğinde inisiyatif alabilmeli ve karar verebilmelidir.

c.       Sürekli araştırmaya yeni şeyler öğrenmeye yatkın olmalıdır.

d.      Problem çözme yeteneği gelişmiş olmalı

e.      Sistematik düşünebilmeli

Analist, işin parçalarını görmektedir. Ancak olması gereken: sistemi ilk başta, bir bütün olarak ele aldıktan sonra, sistematik bir şekilde parçalara ayırmak gerekir. Sistemi parçalara ayırdıkça her seferinde belli bir noktaya odaklanılması ve bu noktanın ayrıntılarıyla çözümlenmesi gerekir. Tabi bunu yaparken de her zaman sistemin kalan kısmını akılda tutmak gerekir. Bunu yapabilmek çok ta kolay bir iş değil. Çünkü birçok dış etken devreye giriyor: insan, insanlar arasındaki etkileşimler ve daha birçok dış etken. Bunların hepsinin aynı anda dikkate alınması gerekir.

2.       Davranış Özellikleri

a.      Etik

Etik kuralları gözeten bir iş analisti paydaşlar arasında her zaman daha fazla kabul edilir.

b.      Kişisel Organizasyon

Bir dokümanı ya da masaüstünü toparlayamayan birisinin etkin ve etkili bir şekilde iş analizi yapmasını beklememek gerekir. Ayrıca, analistin, iş analizi sürecinde birlikte çalışacak paydaşları organize edebilmesi gerekir. Bu nedenle bir iş analistinin, aşağıdaki özelliklerde nasıl olduğu çok önemlidir:

                                      i.      Zamanı iyi yönetebilmeli

                                    ii.      Yapılacak işlere öncelik belirleyebilmeli

                                   iii.      Her zaman bir “yapılacak işler listesi” olmalı

c.       Güvenilirlik

Eğer iş analisti, paydaşların gözünde güvenilir olduğuna dair bir izlenim bırakmazsa, analiz sürecinde gerekli bilgiyi almakta oldukça zorlanacaktır.

3.       İş Bilgisi

a.     Temel İşletmecilik Bilgisi:

Finans, Muhasebe, Üretim, Yönetim, Operasyon, İnsan Kaynakları gibi her sektörde ortak olan konularda temel işletmecilik bilgisine sahip olmalıdır.

 

b.      Sektör Bilgisi:

Analiz yapılan iş ile ilgili sektör bilgisine sahip olması gerekir. Tekstil sektörüne yönelik bir yazılım geliştirilecekse, bu sektörün dinamiklerini bilmesi gerekir. En azından, sektör liderleri kimler, genel trend ne yönde gibi bilgiler bile bir bakış açısı kazandıracaktır.

 

c.       Organizasyon Bilgisi:

İş analistinin organizasyon şemasına genel olarak hakim olması gerekir. Birileri mutlaka karşısında olacaktır. Pozisyonu ya da yaptığı iş tehlikeye giren bir çalışan her zaman yapılan işin karşısında olabilir. Böyle durumlarda, iş analistinin bu engeli aşmasında yardımcı olacak belki başka pozisyonda bir çalışana ya da yöneticiye ihtiyacı olacaktır.

4.       İletişim yeteneği

a.       Sözlü İletişim:

İş analistinin uyması ve çok iyi olması gereken ilk nokta karşıdakini konsantre olmuş bir şekilde çok iyi dinleyebilmesidir. Eğer bunu bir kez yapabilirse, işi anlatanı doğru bir şekilde anlayabilir demektir. Dolayısıyla da yapılan işi doğru bir şekilde öğrenebilir.

 

Tabi karşıdakini konsantre olmuş bir şekilde dinlerken, doğru ve gerekli gördüğü zamanlarda da doğru soruları sorabilmelidir. Tabi bu soruları nasıl bir tavırla sorduğu çok önemlidir. Eğer iş analisti, “Müsaadenizle”, “İzin verirseniz”, “Eğer sizin için de uygunsa” şeklinde karşı tarafın düşüncelerini de önemseyen bir tavır sergileyerek iletişim kurabilirse istediğini elde etmesi çok daha rahat olacaktır.

 

b.      Öğretme:

İş analistinin öğretme yeteneği analiz ve sonraki aşamaların başarısında büyük önem taşır. İyi bir iş analisti, paydaşlara aşağıdaki hususları işin en başında öğretebilmelidir:

                                                   i.      İş analizinin ne olduğunu,

                                                 ii.      İş analizini nasıl yaptığını, karşı tarafın kendisini nasıl dinleyeceğini

                                                iii.      Birlikte çalışırken paydaşlardan nelerin beklendiğini

 

İş analisti, analiz sürecinde öğrendiği işi tasarımcıya ya da yazılım geliştiriciye de öğretebilecek yeteneğe sahip olmalıdır.   

 

c.       Yazılı İletişim:

Yazılı iletişim, genel olarak sözlü iletişim kadar başarılı olunan bir konu değil. Ama iyi bir iş analisti

                                                   i.      Yazmadan çalışamamalı: Söz uçar yazı kalır.

                                                 ii.      Kelimeleri çok iyi kullanabilmeli

                                                iii.      Dil bilgisi kurallarına çok iyi hakim olmalı

                                               iv.      Vücut dilinin, tonlamanın, sesin ve geri bildirimin olmadığı bir ortamda (kâğıt üzerinde)  yazarak anlatılan bir konunun herkes tarafından aynı şekilde anlaşılabilir olması çok önemli.

      

5.       Birlikte çalışabilirlik

a.       Basitleştirici ve Uzlaştırıcı

İş analisti, belirli insanları aynı amaçta bir araya getirme yeteneğine sahip olmalı. Yapılan toplantılarda uzlaştırıcı bir tavır sergileyerek, amaçları doğrultusunda yönlendirme yeteneği olmalı. Analiz sürecinde kritik noktaları bulabilmeli, bunları gözler önüne serebilmelidir.

b.      Liderlik ve Etkileyicilik

Birlikte çalışılan insanlar için önemli bir nokta. Eğer iş analisti, liderlik vasfına sahip değilse tabiri caizse her kafadan bir ses çıkacak ve amaca yönelik bir çalışma yapılamayacaktır.

İş analisti bu noktada etkileyici bir imaja sahip olmalıdır. Karşı taraf işini anlatırken Genel Müdürüne anlatıyor gibi özenle anlatması gerekir.

Karşı taraf “sen bu işi yapamazsın” dediğinde iş analisti “bir deneyelim” deyip, karşı tarafı şok edecek bir performans ile tekrar karşısına çıkmalı ve etkilemelidir. Bu noktada, artık inisiyatif iş analistinin eline geçmiş demektir.

c.       Takım Çalışması

Genelde “bu ekiple bu iş olmaz” şeklinde şikâyetler her zaman olur. Bu işin doğasında bu vardır. Önemli olan bunun farkında olup, böyle bir durumla karşılaşıldığında durumu toparlayabilmek ve motivasyonun bozulmasını engellemektir. Bu noktada, iş analistinin çatışma yönetimi, çözümü, uzlaştırma gibi konularda yeteneklerini artırmaya yönelik çalışmalar ve pratikler yapmasında fayda vardır.

 

İş analisti eğer bir sorunu çözümleyemiyorsa, Genel Müdürün de bulunacağı bir toplantı düzenleyebilir. Bu durumda tüm sorunların çözüldüğü görülecektir.

6.       Yazılım Uygulamalarına Hâkimiyet

a.       Genel Amaçlı Uygulamalar

İyi bir iş analistinin aşağıdaki uygulamaları çok iyi kullanabiliyor olması gerekir:

                                                   i.      Internet

                                                 ii.      Google da çok iyi bir araştırmacı olursa büyük bir avantaj sağlar

                                                iii.      Mail kullanımı

                                               iv.      Microsoft Office Uygulamaları

b.      Özel Kullanım Amaçlı Uygulamalar

                                                   i.      Dokümantasyon ve modelleme araçları

                                                 ii.      İş analizine özel yazılımlar

                                                iii.      Akış diyagramı yazılımları

                                               iv.      Ekran prototiplerini çıkarabileceği yazılım uygulamaları

                                                 v.      MS Project

                                               vi.      Visio

 

 

 

 

 

 
Aynı Kategorideki Diğer Makaleler

En Güzel Sözler Uygulaması İçin


Ana Sayfa       Arama       Valid CSS!