Yazılım Notları
Bilgi Paylaştıkça Çoğalır...

C# ile parametrik DML komutları

Insert, Update, Delete komutları ADO.NET ile nasıl uygulanır? ExecuteNonQuery komutunun kullanımı. SqlParameter kullanarak ADO.NET işlemleri

 

public Boolean ExecuteNonQuery(string strSQL, SqlParameter[] paramList, ref string sonuc)

{

try

      {

             conn = new SqlConnection(DbPath);

             conn.Open();

             cmd = new SqlCommand(strSQL, conn);

             if (paramList != null)

                    cmd.Parameters.AddRange(paramList);

             sonuc = (cmd.ExecuteNonQuery()).ToString() + " Satır Etkilendi";

             conn.Close();

             return true;

       }

      catch (Exception hata)

      {

             sonuc = hata.Message.ToString();

             return false;

       }

}

 

 

Örnek Kullanımı :

 

private void KayitSil(int ID)

{

            try

            {

                string strSQL = "delete from TabloAdi where ID=@ID";

                SqlParameter[] paramList = new SqlParameter[1];

                paramList[0] = new SqlParameter("@ID", strIdtEtiket);

                string strSonuc = "";

                ExecuteNonQuery(strSQL, paramList, ref strSonuc);

            }

            catch (Exception hata)

            {

                 strSonuc=hata.Message.ToString();

            }

}

 

 

 

 

En Güzel Sözler Uygulaması İçin


Ana Sayfa       Arama       Valid CSS!
Önceki Makale
Sonraki Makale