Yazılım Notları
Bilgi Paylaştıkça Çoğalır...

ADO.NET ile veri tabanından verileri çekmek

Veri tabanında kayıtlı verilerinizi çekmek için ADO.NET nasıl kullanılır? veri tabanı bağlantısı nasıl kurulur? Veri tabanı Sorguları C# kodundan veri tabanına nasıl gönderilir?

ADO.NET kullanarak veri tabanındaki bilgileri gösterebilmek için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir.

 1. Veri tabanı bağlantı dizesini web.config konfigürasyon dosyasından alın

  string dbPath = System.Configuration.ConfigurationManager.ConnectionStrings["connStr"].ToString();
 2. Veri tabanına bağlantı (connection) yapabilmek için bir SqlConnection instance'ı oluşturun.

  SqlConnection conn = new SqlConnection(dbPath);
 3. Veri tabanındaki tabloya göndereceğiniz SELECT sorgusunu yazın (parametre olmadığını varsayalım)

  string strSorgu = "Select * from tblSehir order by plaka asc";
 4. Oluşturduğunuz bu bağlantı yoluyla komutlarınızı veri tabanına gönderebilmeniz için bir SqlCommand instance'ı oluşturun. Parametre olarak Select Cümlenizi ve connection nesnesini gönderin.

  SqlCommand cmd = new SqlCommand(strSorgu, conn);
 5. SELECT sorgunuzun geri çevirdiği veri setini içine dolduracağınız bir DataSet ya da DataTable instance'ı oluşturun.

  DataTable dt = new DataTable();
 6. Bir SqlDataAdapter instance'ı oluşturun.

  SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd);
 7. SqlDataAdapter ile daha önce tanımladığınız DataSet ya da DataTable nesnesinin içine verileri doldurun.

             da.Fill(dt);

 

Bu işlemlerden sonra conn.Close() yapmayı unutmayın.

Sonuç olarak artık elinizde kolonları ve satırları bulunan bir datatable var demektir. Bu veri tablosu (DataTable) ile ya da veri seti(DataSet) ile işlemlerinizi yapmaya devam edebilirsiniz.

Projeleriniz için aşağıdaki metodu kullanabilirsiniz.

public DataTable SorguCalistir(string strSQL, MySqlParameter[] paramList, ref string sonuc)

        {

            try

            {

                conn = new MySqlConnection(DbPath);

                conn.Open();

                cmd = new MySqlCommand(strSQL, conn);

                if (paramList != null)

                    cmd.Parameters.AddRange(paramList);

                MySqlDataAdapter da = new MySqlDataAdapter(cmd);

                DataTable dt = new DataTable();

                da.Fill(dt);

                dt.Dispose();

                sonuc = "Başarılı";

                conn.Close();

                return dt;

            }

            catch (Exception hata)

            {

                sonuc = hata.Message.ToString();

                return null;

            }

        }

 

En Güzel Sözler Uygulaması İçin


Ana Sayfa       Arama       Valid CSS!
Önceki Makale
Sonraki Makale