Yazılım Notları
Bilgi Paylaştıkça Çoğalır...

Kolon Adını Bildiğiniz Bir Tabloyu Bulmak

Veritabanındaki bir kolon adını biliyorsunuz ya da tam olarak bilmeseniz de kolon adı hakkında bilgi sahibisiniz. Peki bu kolonun yüzlerce hatta binlerce tablosu olan bir veritabanında hangi tabloda ya da tablolarda olduğu nasıl bulunur.

SQL Server da INFORMATION_SCHEMA kullanarak, adını ya da adının bir kısmını bildiğiniz bir kolonun hangi tablo ya da tablolarda geçtiğini bulmak için SQL Server Management Studio (SSMS) da yeni bir sorgu penceresi açarak aşağıdaki sorgulama cümlesini çalıştırın.

use AdventureWorks2012;
    select    TABLE_CATALOG, TABLE_SCHEMA, TABLE_NAME, COLUMN_NAME  
    from       INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS    
    where    COLUMN_NAME like '%address%'
        and     TABLE_CATALOG='AdventureWorks2012'
GO

Çıktı olarak da aşağıdaki tabloyu elde edersiniz.

TABLE_CATALOG TABLE_SCHEMA TABLE_NAME COLUMN_NAME
AdventureWorks2012 Sales vStoreWithContacts EmailAddress
AdventureWorks2012 Sales vStoreWithAddresses AddressLine1
AdventureWorks2012 Sales vStoreWithAddresses AddressLine2
AdventureWorks2012 Sales vStoreWithAddresses AddressType
AdventureWorks2012 Purchasing vVendorWithContacts EmailAddress
AdventureWorks2012 Purchasing vVendorWithAddresses AddressLine1
AdventureWorks2012 Purchasing vVendorWithAddresses AddressLine2
AdventureWorks2012 Purchasing vVendorWithAddresses AddressType
AdventureWorks2012 Person Address AddressID
AdventureWorks2012 Person Address AddressLine1
AdventureWorks2012 Person Address AddressLine2
AdventureWorks2012 Person AddressType AddressTypeID
AdventureWorks2012 Production ProductReview EmailAddress
AdventureWorks2012 Person BusinessEntityAddress AddressID
AdventureWorks2012 Person BusinessEntityAddress AddressTypeID
AdventureWorks2012 Person EmailAddress EmailAddress
AdventureWorks2012 Person EmailAddress EmailAddressID
AdventureWorks2012 Sales SalesOrderHeader BillToAddressID
AdventureWorks2012 Sales SalesOrderHeader ShipToAddressID
AdventureWorks2012 Person vAdditionalContactInfo EMailAddress
AdventureWorks2012 Person vAdditionalContactInfo HomeAddressSpecialInstructions
AdventureWorks2012 HumanResources vEmployee AddressLine1
AdventureWorks2012 HumanResources vEmployee AddressLine2
AdventureWorks2012 HumanResources vEmployee EmailAddress
AdventureWorks2012 Sales vIndividualCustomer AddressLine1
AdventureWorks2012 Sales vIndividualCustomer AddressLine2
AdventureWorks2012 Sales vIndividualCustomer AddressType
AdventureWorks2012 Sales vIndividualCustomer EmailAddress
AdventureWorks2012 Sales vSalesPerson AddressLine1
AdventureWorks2012 Sales vSalesPerson AddressLine2
AdventureWorks2012 Sales vSalesPerson EmailAddress

Bu tabloyu incelediğinizde, aradığınız kolonun hangi  tabloda olduğunu rahatlıkla bulabilirsiniz.

 

 

Kolay gelsin.

 

En Güzel Sözler Uygulaması İçin


Ana Sayfa       Arama       Valid CSS!
Önceki Makale
Sonraki Makale