Yazılım Notları
Bilgi Paylaştıkça Çoğalır...

Bir Web Sayfası Response.Redirect ile Yeni Bir Pencerede Nasıl Açılır?

C# ile Response.Redirect fonksiyonu kullanılrak bir web formunu (web sayfasını) yeni bir pencerede nasıl açarsınız?

C# ile Response.Redirect fonksiyonu kullanılrak bir web formunu (web sayfasını) yeni bir pencerede nasıl açarsınız? Bu işi yapabilmenin bir yolu, HTML butonu kullanarak, onclick olayına window.open() JavaScript kodu yazmaktır.

Ancak, bazı durumlarda asp.net butonu ile bu işi yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bunun için Asp.NET butonunun property lerinden olan OnClientClick özelliğine yukarıda belirtilen window.open() fonksiyonu parametreleriyle birlikte yazılır. Dolayısıyla, asp.net butonunuz aynı zamanda bir html butonu olarak çalışıp, istemci butona tıkladığında JavaScript çalışacaktır.

Aşağıdaki örnekte, Asp.NET butonunun CommandArgument özelliği, redirect edilmek istenen web formunun adını barındırdığı kabul edilmiştir.

<asp:ImageButton ID="btnSupplier" runat="server" Height="80px"

onclick="btnSupplier_Click" onprerender="btnSupplier_PreRender" CommandArgument="www.yazilimnotlari.com"/>


Bu şekilde [btnSupplier] buttonu tıklandığında önce OnClientClick özelliği devreye girecek ve JavaScript çalışacaktır.

PreRender olayında, butonun OnClientClick özelliğini C# kodu kullanarak kendi ihtiyaçlarıma göre aşağıdaki gibi düzenleyebiliriz.

protected voidbtnSupplier_PreRender(object sender, EventArgs e)

{

        string URL = ((ImageButton)sender).CommandArgument.ToString();

        URL = Page.ResolveClientUrl(URL);

        btnSupplier.OnClientClick = "window.open('"+ URL + "'); return false;";

}

ETİKETLER : ASP.Net
 

En Güzel Sözler Uygulaması İçin


Ana Sayfa       Arama       Valid CSS!
Önceki Makale
Sonraki Makale