Yazılım Notları
Bilgi Paylaştıkça Çoğalır...

C Sharp Temelleri - 5: Değişkenlerle Yapılan İşlemler ve System.Math Sınıfı

Aritmetik işlemler, string birleştirme, işlem sırası, Mod, integer division

Değişkenlerle Yapılan İşlemler

C# ta değişkenlerle ilgili bütün standart işlemler yapılabilir. Rakamlarla çalışılırken, aşağıdaki tabloda listelenen işlemlerin hepsi kullanılabilir. Bu işlemler yapılırken, matematikte olduğu gibi işlem sırası önemlidir. Bu noktada, takip edilmesi gereken matematiksel işlem sırası şu şekilde olmalıdır:

 

  1. Üslü kuvvet işlemleri
  2. Çarpma ve bölme
  3. Toplama ve çıkarma

 

int toplam = 0;

int sayi1 = 10, sayi2 = 5, sayi3 = 3;

toplam = sayi1 + sayi2 * sayi3;

// toplam = 10 + 5 * 3 = 25 sonucunu verecektir.

int toplam = 0;

int sayi1 = 10, sayi2 = 5, sayi3 = 3;

toplam = sayi1 * sayi2 + sayi3;

// toplam = 10 * 5 + 3 = 53 sonucunu verecektir.

 

C# ta bölme işlemi bazen karmaşaya sebep olabilir. Şöyle ki: eğer bir integer başka bir integer ile bölünürse ve sonuç integer değil de virgüllü bir sayı ise, C# virgülden sonraki haneleri ihmal eder ve geri kalan integer kısmını sonuç olarak verir. C#’ın bölme işlemini bu şekilde yorumlamasına integer bölüm adı verilir. Örneğin, eğer 5,  2 ye bölündüğünde işlem beklendiği gibi 2.5 değil, 2 olarak sonuçlanır.

Eğer bölme işlemindeki sayılardan birisi double ya da decimal olarak verilirse, sonuç beklendiği gibi virgüllü bir şekilde çıkacaktır. Örneğin, 5 sayısı 5M olarak değiştirilirse, C# 5 sayısını decimal olarak alır ve 5M sayısı 2 ye bölündüğünde sonuç 2.5 çıkar. Yine 5 sayısı 5.0 olarak yazılırsa, C# 5.0’ı double olarak alır ve bölme işleminin sonucu 2.5 olarak çıkar.

+ işareti matematiksel işlemlerin dışında bir de string tipindeki veri tiplerini birleştirmek için de kullanılır.

//İki String'in birleştirilmesi

string adSoyad = "", ad = "Ahmet", soyad = "Ahmetoğlu";

adSoyad = ad + " " + soyad;

 

Ayrıca C#, aşağıda gösterildiği gibi bazı kısa yollar sağlamaktadır:

// sayi1 değişkenine 10 eklenmesi.

// Aşağıdaki gösterim sayi1 = sayi1 + 10; ile aynıdır

sayi1 += 10;

// sayi1 değişkeninin 3 ile çarpılması.

// Aşağıdaki gösterim sayi1 = sayi1 * 3; ile aynıdır

sayi1 *= 3;

 

// sayi1 değişkeninin 4'e bölünmesi.

// Aşağıdaki gösterim sayi1 = sayi1 / 4; ile aynıdır

sayi1 /= 4;

 

İleri Matematiksel İşlemler (System.Math Sınıfı)

Matematiksel işlemlerin kullanılabilmesi için, System.Math sınıfının metotları kullanılır. Bu metotlar static tanımlanmıştır. Yani, bu metotlar, her zaman kullanılmaya hazırdır.

int sayi;

sayi = Math.Sqrt(81);                  // sayi = 9.0

sayi = Math.Round(42.889, 2);   // sayi = 42.89

sayi = Math.Abs(-10);                 // sayi = 10.0

sayi = Math.Log(24.212);           // sayi = 3.18..

sayi = Math.PI;                            // sayi = 3.14..

 

Math sınıfı içindeki metotların sayısı oldukça fazladır. Yukarıda bu sınıfın metotlarından bazılarının kullanımlarına örnekler verilmiştir.

 

En Güzel Sözler Uygulaması İçin


Ana Sayfa       Arama       Valid CSS!
Önceki Makale
Sonraki Makale