Yazılım Notları
Bilgi Paylaştıkça Çoğalır...

C Sharp Temelleri - 4: Enumeration

Enum, nasıl tanımlanır, nasıl kullanılır, değerlerinin atanması.

Enumeration birbiriyleilişkili sabitlerin (constant) gruplandırılmasıdır. Bir Enumerationdaki her birdeğer bu enumeration’daki indeks değeridir. Bu değer kullanılabileceği gibi,enumeration’da belirtilen  isim yoluylada çağırılabilir. Mesela, bir Label kontrolünün border özelliğiniBorderStyle.Dashed şeklinde belirlemek, bu değerin rakamsal karşılığı olan 3olarak yazmaktan daha iyi olabilir. Zira, bu şekilde yazılan kod daha anlaşılır olacaktır.

 

//KullaniciTipi adıyla yeni birenumeration oluşturulması ve

//3 alternatif değerin atanması

enum KullaniciTipi

{

Yonetici,

       Ziyaretci,

       Gecersiz

}

 Yazılım Notları, Enumeration

KullaniciTipi enumerationtanımlaması sadece geçerli bir alternatifin seçilmesini temin eden özel birveri tipi olarak kullanılabilir. Enum içinde belirlenmiş değerler nokta (.)işareti kullanarak açılan Intellisense yoluyla kolayca kullanılabilir (aşağıdagösterildiği gibi).

Örneğimizde Yoneticiiçin sistem tarafından otomatik olarak aşağıdaki değerler belirlenir:

Yonetici          :0

Ziyaretci         :1

Gecersiz          :2


Enum tanımlamaları yazılankodun çok daha rahat okunabilir olmasını sağlar. Kodlamayı basitleştirir çünküyukarıdaki örnekteki gibi KullaniciTipi enum tanımlaması yapıldığında bunuyazıp yanına nokta(.) işareti koyar koymaz Visual Studio Intellisense devreyegirer ve alternatifleri listeler.

 

 

 

En Güzel Sözler Uygulaması İçin


Ana Sayfa       Arama       Valid CSS!
Önceki Makale
Sonraki Makale