Yazılım Notları
Bilgi Paylaştıkça Çoğalır...

C Sharpta TryParse Kullanımı

Yazılım geliştirirken en önemli konulardan birisi de, verilerin geçerlenmesidir(validation). Bu konuda, C# bize çok güçlü bir anahtar kelime veriyor: tryParse. Bu yazımızda TryParse fonksiyonunun nasıl kullanıldığı anlatılacaktır.

Yazılım geliştirirken en önemli konulardan birisi de, verilerin geçerlenmesidir(validation). Bu konuda, C# bize çok güçlü bir anahtar kelime veriyor: tryParse. 

TryParse metodunu kullanabileceğimiz veri tipleri şunlardır:
 1. DateTime.TryParse
 2. int.TryParse
 3. Int16.TryParse
 4. Int32.TryParse
 5. Int64.TryParse
 6. UInt16.TryParse
 7. UInt32.TryParse
 8. UInt64.TryParse
 9. byte.TryParse
 10. sbyte.TryParse
 11. Single.TryParse
 12. double.TryParse
 13. long.TryParse
 14. decimal.TryParse
 15. char.TryParse
 16. Guid.TryParse (.NET 4.0 FrameWork' te yeni)

TryParse metodu iki parametre alır. Bunlardan birincisi, "parse" etmeye çalışacağı veridir. İkincisi ise, parse etmeye çalıştığında geri göndereceği (out parametresi ile) değişkendir. Bunu, C# kodu ile şu şekilde göstermek mümkün:

int i;
Label1.Text =

intt.TryParse(TextBox1.Text, out i) == true ? i.ToString() : "Lütfen Bir Sayı Giriniz";

Bu kod çalışırken sırasıyla kabaca şu işlemleri gerçekleştiriyor:

 1. TextBox1 metin kutusuna yazılan karakterleri (örneğimizde bu karakterlerin sayı olmasını bekliyoruz) integer' a çevirmeyi deniyor,

 2. Eğer bu deneme işlemi başarılıysa geri çevirdiği değere (out i) integer değerini atıyor ve try işlemi ise true ile sonlanıyor.

 3. Eğer bu deneme işlemi başarısız ise geri çevirdiği değere (out i) false değerini atıyor ve işlem false ile sonlanıyor.

 4. Dolayısıyla, eğer tryParse işlemi true ile sonuçlanırsa, Label1 etiket kontrolüne i değeri yazılır. Eğer sonuç false ise, Label1 etiketine, uyarı mesajını gösterir.

Yukarıdaki kod bloğu integer bir değişken için gösterilmiştir. DateTime veri tipinde TryParse metodunun kullanılmasına örnek olarak da aşağıdaki kod gösterilebilir:

DateTime tarih;

Label1.Text = DateTime.TryParse(TextBox1.Text,out tarih) == true? dt.ToShortDateString() : "Lütfen Geçerli Bir Tarih Yazınız";

Metin Kutularına girilen değerlerin bu şekilde geçerlemelerinin yapılması, geliştirilmekte olan uygulamaların daha az istisnai durum üretmesini sağlayacaktır. Yukarıdaki ikinci örneğimizde, kullanıcının TextBox1 metin kutusuna geçerli bir tarih yazıp yazmadığını test edip, kodlarımıza bundan sonra devam etmenin mutlaka çok farklı yolları olabilir. Ancak, TryParse metodu gerçekten kullanımı çok kolay ve okunaklı bir kod için tercih edilmeli diye düşünüyorum.

İyi Kodlamalar...


 

En Güzel Sözler Uygulaması İçin


Ana Sayfa       Arama       Valid CSS!
Önceki Makale
Sonraki Makale