Yazılım Notları
Bilgi Paylaştıkça Çoğalır...

C Sharp Temelleri - 1

C# dilinde program yazmaya yeni başlayanlar (;), {} \ gibi özel karakterlerle karşılaşınca, bazen gözleri korkar. Ancak, bu karakterlerin kullanımına bir kez aşina olduktan sonra, bu kaygıların yersiz olduğu anlaşılır. Aşağıda, C# programlama diliyle ilgili temel özelliklerin neler olduğunu anlatılacaktır.

C# dilinde program yazmaya yeni başlayanlar (;), {}\ gibi özel karakterlerle karşılaşınca, bazen gözleri korkar. Ancak, bukarakterlerin kullanımına bir kez aşina olduktan sonra, bu kaygıların yersizolduğu anlaşılır. Aşağıda, C# programlama diliyle ilgili temel özelliklerinneler olduğunu anlatılacaktır.

BüyükKüçük Harfe Duyarlılık (Case Sensitivity)

Bazı programlama diller büyük küçük harfe duyarlıykenbazıları değildir. Java, C, C++ ve C# büyük küçük harfe duyarlı programlamadillerine örneklerdir. Visual Basic ya da Pascal ise, büyük küçük harf duyarlıdeğildir. Örneğin C# dilinde yazacağınız bir mantıksal ifadeyi “if” yerine Ifşeklinde yazarsanız, yazmış olduğunuz kod uygulama geliştirme altyapısıtarafından anlaşılmayacaktır.

if, for, foreach, while, typeof gibi anahtarkelimeler (keywords) her zaman küçük harflerle yazılır. Siz de kendideğişkenlerinizi tanımlayacağınız zaman, diğer C# programcılarının ve .Net FrameworkSınıf Kütüphanesinin kullandığı konvansiyonu kullanmanız faydalı olacaktır. Bubağlamda, yazacağınız kod sınıflarındaki özel(private) değişkenleri küçükharfle başlatmanız, genel(public) değişken ve metodları ise, ilk harfi büyükolacak şekilde adlandırmanız faydalı olacaktır. Bu kurallara katı bir şekildeuymaya çalışmak zorunda değilsiniz tabii ki, ama ne yazarsanız yazın kendiiçinde tutarlı bir adlandırma konvansiyonu kullanmanız önemlidir.

YorumSatırı Yazmak (Commenting)

Yorumlar, derleyici tarafından dikkate alınmayan metinsatırlarıdır. C# programlama dilinde 2 türlü yorumlama yöntemi bulunmaktadır:

1.      TekSatır Yorumu      : Satırın başına ikitane ‘/’ işareti koyarak o satırı yorum haline getirebilirsiniz.

// Tek Satır Yorumu

2.      ÇokluSatır Yorumu   : Birden çok satırı aynıanda yorum haline getirmek için yorumun başladığı yere  /*  ve bittiği yere ise */  (yıldız ve slash)işaretlerini koymanız yeterlidir.

/*        Çoklu Satır Yorumu

            C#Yorum Satırı         */

C# aynı zamanda XML tabanlı bir yorumlama sözdiziminesahiptir. Bu aracı kullanarak, kodlarınızı tanımlayabilirsiniz.

/// <summary>

       /// Bu Metod MySql için Geliştirilmiş bir Metottur

       /// </summary>

       /// <param name="SQL_metni">Sorgunuzu Metni</param>

       /// <returns>Sonuçboolean</returns>

 

XML yorumları daima 3 tane Slash(/)ile başlar. XML tabanlı yorumların en büyük faydası, Visual Studio da dahil birçok araç, bu yorumları kodlarınızdan ayıklayabilir ve bu yorum satırlarınıyardım gibi çeşitli dokümantasyonları oluşturmak için kullanabilir. XML tabanlıyorum hakkında daha fazla bilgi için http://msdn.microsoft.com/tr-tr/magazine/cc302121(en-us).aspxlinkine tıklarsanız, gerçekten çok zengin içeriğe sahip bir dokümanaulaşabilirsiniz.

 

 

CümleSonlandırma

C# ta cümle sonlandırmak için noktalı virgül (;)kullanılır. C# ta, yordam, mantıksal ifade ya da döngü gibi bloklar haricindekibütün cümleler noktalı virgül(;) ile biter. Birden fazla satıra sarkacakcümlelerinizde noktalı virgülü, cümlenizin en son satırının sonuna koymanızgerekmektedir.

            // Tek Satırlık bir kod

           strDegisken = degisken1 + degisken2 + degisken3;

 

            // İki Satırlık kod

           strDegisken = degisken1 + degisken2 +

                          degisken3;

 

            // Üç Satırlık kod

           strDegisken = degisken1 +

                          degisken2 +

                          degisken3;

 

Görüldüğü gibi, C# size bir kodu birden çok şekildeyazabilmeniz için olanak sağlar. Burada önemli olan nokta, kodunuzu en okunaklıhalde sıralamanızdır. Örneğin çok uzun olan kod satırlarını birden fazla satıraparçalayarak daha okunaklı hale getirebilirsiniz. Örneğin, sizce aşağıdakikodlardan hangisi daha okunaklı?

string sorgu = "";

sorgu = " select" + donen_alan_adi +" from "+ tablo_adi +" where " +kullanici_adi_alan_adi + "='" +kullaniciAdi +"' and " +parola_alan_adi + "='" + s + "' ";

 

 

string       sorgu= "";

       sorgu= " select " + donen_alan_adi +

                     " from " + tablo_adi +

                    "where " + kullanici_adi_alan_adi + "='"+ kullaniciAdi +

                    "'and " + parola_alan_adi + "='"+ s + "' ";

 

Bloklar

C#, Java ve C programlama dilleri çok yoğun olarak{} işaretlerini kullanır. Bu işaretler, birden çok kod satırını gruplandırır.Bu kod satırlarını gruplandırılmasının istenme sebebi, bu kod satırlarının birdöngü içinde tekrarlanması, mantıksal bir sınamaya tabi tutulması ya da fonksiyonelbir gruplandırma yapmanın amaçlanması olabilir.

{

            //Kod cümleleri bu kısıma gelir.

}

 

ETİKETLER : C Sharp, kod blogu
 

En Güzel Sözler Uygulaması İçin


Ana Sayfa       Arama       Valid CSS!
Önceki Makale
Sonraki Makale