Yazılım Notları
Bilgi Paylaştıkça Çoğalır...

İki Tarih Arasındaki Fark (Yaş Hesaplama)

İki Tarih Arasındaki Fark. Yaş Hesaplaması, gün ay yıl şeklinde sonuç döndüren C Sharp Yordamı

        /// <summary>

        /// int[] dizisi şeklindesonuç döndürür.

        /// int[0] = Sonuç Yıl

        /// int[1] = Sonuç Ay

        /// int[2] = Sonuç Gün

        /// </summary>

        /// <param name="sonTarih"></param>

        /// <param name="ilkTarih"></param>

        /// <returns></returns>

        public int[]ikiTarihFarki(DateTime sonTarih, DateTime ilkTarih)

        {  

            int ilkGun, ilkAy, ilkYil;

            int sonGun, sonAy, sonYil;

            int farkYil, farkAy, farkGun;

           farkYil = 0; farkAy = 0; farkGun = 0;

 

           ilkYil = ilkTarih.Year;

           ilkAy = ilkTarih.Month;

           ilkGun = ilkTarih.Day;

 

           sonGun = sonTarih.Day;

           sonAy = sonTarih.Month;

           sonYil = sonTarih.Year;

 

            if (sonGun < ilkGun)

            {

               sonGun += DateTime.DaysInMonth(sonYil,sonAy);

               farkGun = sonGun - ilkGun;

               sonAy--;

               if (sonAy < ilkAy)

               {

                   sonAy += 12;

                   sonYil--;

                   farkAy = sonAy - ilkAy;

                   farkYil = sonYil - ilkYil;

               }

               else

               {

                   farkAy = sonAy - ilkAy;

                   farkYil = sonYil - ilkYil;

               }

            }

            else

            {

               farkGun = sonGun - ilkGun;

               if (sonAy < ilkAy)

               {

                    sonAy += 12;

                   sonYil--;

                   farkAy = sonAy - ilkAy;

                   farkYil = sonYil - ilkYil;

               }

               else

               {

                   farkAy = sonAy - ilkAy;

                    farkYil = sonYil - ilkYil;

               }

            }

 

            int[] sonuc = new int[3];

            sonuc[0] = farkYil;

            sonuc[1] = farkAy;

            sonuc[2] = farkGun;

            return sonuc;

 

        }

 


Kullanımı:


protected voidButton2_Click(object sender, EventArgs e)

{

    DateTime sonTarih = DateTime.Now;

    DateTime ilkTarih = DateTime.Parse(txtDogumTarihi.Text);

    int[] sonuc = ikiTarihFarki(sonTarih, ilkTarih);

    lblSonuc.Text= sonuc[0].ToString() + " Yıl " +sonuc[1].ToString() + " Ay " +sonuc[2].ToString() + " Gün";

}
ETİKETLER : C Sharp
 

En Güzel Sözler Uygulaması İçin


Ana Sayfa       Arama       Valid CSS!
Önceki Makale
Sonraki Makale