Yazılım Notları
Bilgi Paylaştıkça Çoğalır...

ListControl (DropDownList, ListBox, ...) Populate Etmek (İçeriğini Doldurmak)

ListControl ün içeriğini dolduracak (populate edecek), tüm projelerinize ekleyeceğiniz bir class ile, kolayca kullanacağınız genel bir yordam... Bir kez yazın, tüm projelerinizde, DropDownList, ListBox, CheckListBox, RadioButtonList gibi ASP.NET web controllerinizi doldurmak için uğraşmayın, tek satırda liste satırlarını veritabanından çekerek doldurun....

public Boolean ListeDoldur(ListControl ListeAdi, String SqlCumlesi, String DataValueFieldAdi, String DataTextFieldAdi)

{

    try

     {

        SqlConnection conn =

        new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings[0].ConnectionString.ToString());

        SqlCommand cmd = new SqlCommand(SqlCumlesi, conn);

        conn.Open();

        SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();

        ListeAdi.Items.Clear();

        ListeAdi.DataTextField= DataTextFieldAdi;                
        ListeAdi.DataValueField= DataValueFieldAdi;                
        ListeAdi.DataSource= dr;
        ListeAdi.DataBind();
               
        ListItem
li = new ListItem("Lütfen Seçiniz", "-1");             
        ListeAdi.Items.Insert(0,li);                
        conn.Close();

        return true;

     }

     catch (Exception hata)

     {

        ListItem li = newListItem(hata.Message.ToString(), "-1");

        ListeAdi.Items.Add(li);

        return false;

     }

 }


 

En Güzel Sözler Uygulaması İçin


Ana Sayfa       Arama       Valid CSS!
Önceki Makale
Sonraki Makale